Categorieën
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Uitdaging
Wie was Adriaan Thomson? Verzamel zijn persoonsgegevens.

Te raadplegen bronnen
onder de tab ‘bronnen’

 • Persoonsdocumenten
  • Caravancertificaat
  • Rijbewijs
  • Paspoort
  • Seizoenkaart AZ
 • Historische documenten
  • Uittreksel persoonskaart Centraal Bureau voor Genealogie
  • Brief Abraham Thomson
 • Een getuigenis

Tips

 1. Gebruik de hulpvragenkaart bronnen.
 2. Gebruik meerdere bronnen.
 3. Vergelijk de gegevens die je vindt.
 4. Let op: soms bevat een document geen nuttige gegevens.

Doel
Feitelijke persoonsgegevens achterhalen en eventueel feitelijke persoonsgegevens van zijn familie (ouders, broers en zussen).

Methode
Lezen en vergelijken.

Betrouwbaarheid
Let op, … één bron is geen bron, dat wil zeggen… één bron is mager. Het kan om een betrouwbare bron gaan maar het is beter om dat na te gaan met meerdere bronnen.
Waar zeggen je bronnen hetzelfde en waar spreken ze elkaar tegen? Bespreek je conclusies met iemand anders.

 

Extra informatie

In persoonsdocumenten staan basale gegevens zoals

 • geboortedatum
 • uiterlijk (lengte, kleur ogen, kleur haar)
 • woonadressen
 • beroep
 • reizen
 • handtekening

Niet elk document bevat belangrijke informatie voor jouw vraag, maar ieder document laat wel iets zien over de persoon en de tijd.

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie kun je persoonskaarten en persoonslijsten opvragen. Die maken deel uit van de landelijke bevolkingsregistratie.

Een brief en een getuigenis kunnen allerlei informatie bevatten. In gesprekken spring je vaak van de hak op de tak en ook een brief zal persoonlijk geordend zijn. Lees dus in ieder geval de brief van Abraham Thomson en de getuigenis van May Thomson. Ga na of er aanvullende feitelijke informatie in staat.

Categorieën
Informatie verzamelen

Historische documenten, algemeen

In de historische documenten vind je (delen van) het verhaal.

 • Sommige documenten gaan over A.A.J.J. Thomson.
 • Andere documenten heeft hij zelf geschreven.

Let goed op wat je leest.

 • Zijn het feiten?
 • Zijn het meningen?
 • Geeft het een ervaring weer?
 • Hoe sluiten de bronnen op elkaar aan en vind je dezelfde informatie? Dat maakt de gegevens die je hebt gevonden sterker.
 • Waar spreken de bronnen elkaar tegen en vind je tegenstrijdige informatie? Denk daarover na. Probeer tot een keuze te komen en beargumenteer die keuze. Kun je geen keuze maken? Wees daar dan open over. Dat maakt je onderzoek betrouwbaarder.

Gebruik de hulpvragenkaart bronnen.

Categorieën
Beroepsgegevens

Beroepsgegevens

Te raadplegen bronnen

 • Persoonsdocumenten
  • Officers Record of Service Army Book 439
  • Paspoort 1948
  • Perskaart
  • Staat van Dienst
 • Historische documenten
  • Brief Abraham Thomson
  • CV
  • Toelating KMA

Uitdaging
Hoe verliep de loopbaan van Adriaan Thomson?

Extra uitdaging
Is er een periode waarover je meer zou willen weten? Welke? Formuleer daarover eerst een nieuwe vraag en ga daarna pas gericht op zoek naar informatie.

Tips

 1. Gebruik de hulpvragenkaart bronnen.
 2. Je hoeft niet alle bronnen te gebruiken, maar gebruik wel meerdere bronnen.
 3. Vergelijk de gegevens die je vindt.
 4. Let op: soms bevat een document meerdere interessante gegevens. Beperk je tot het verzamelen van gegevens die een antwoord geven op je vraag.

Doel
Feitelijke gegevens achterhalen over het beroep, de loopbaan van A.A.J.J. Thomson.

Methode
Lezen van oude documenten en vergelijken.

Betrouwbaarheid
Let op, gebruik meerdere bronnen. Waar zeggen je bronnen hetzelfde, waar vullen ze elkaar aan en waar spreken ze elkaar tegen? Als je bronnen elkaar tegenspreken, kun je dan bepalen welke bron klopt en welke verkeerde informatie geeft? Of kun je een vermoeden uitspreken? Bespreek wat je hebt gevonden met iemand anders.

Categorieën
Periode Tweede Wereldoorlog

Gegevens Tweede Wereldoorlog

Te raadplegen bronnen

 • Persoonsdocumenten
  • Staat van Dienst
 • Historische documenten
  • Brief Abraham Thomson
  • Oorlogherinneringskruis
  • Rede tewaterlating HM Alblas
 • De literatuurlijst op deze website geeft boeken over de Tweede Wereldoorlog waarin A.A.J.J. Thomson genoemd wordt. Die zou je kunnen raadplegen in een bibliotheek.
 • Mijn eigen onderzoek heeft zich op deze periode toegespitst. In Kapitein Thomson. Krijgsgevangene, politiek gevangene, Nacht und Nebel kun je lezen wat ik gevonden heb en hoe ik heb gezocht. 

Uitdaging
Wat deed Adriaan Thomson in de Tweede Wereldoorlog?

Extra uitdaging
Ben je in een bepaald aspect geïnteresseerd? Welk? Formuleer daarover een vraag en ga gericht op zoek naar informatie. Breng ook een bezoek aan een museum of aan een archief zoals het NIOD.

Tips

 1. Gebruik de hulpvragenkaart bronnen.
 2. Gebruik meerdere bronnen.
 3. Vergelijk de gegevens die je vindt.
 4. Let op: soms bevat een document meerdere interessante gegevens. Beperk je tot het verzamelen van gegevens die een antwoord geven op je vraag.

Doel
Feitelijke gegevens achterhalen over wat Adriaan Thomson deed en wat hem overkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Methode
Lezen van oude documenten en vergelijken. Eventueel bezoek aan een museum of archief.

Betrouwbaarheid
Let op, gebruik meerdere bronnen. Waar zeggen je bronnen hetzelfde, waar vullen ze elkaar aan en waar spreken ze elkaar misschien tegen? Welke informatie verrast je? Bespreek wat je hebt gevonden met iemand anders.

Categorieën
Opleidingsgegevens

Opleidingsgegevens

Te raadplegen bronnen
Documenten

 • Almanak der Cadetten en Hoofdcursianen (literatuur)
 • Brief Toelating tot de KMA (historische document)
 • Officers Record of Service Army Book 439 (persoonsdocument)
 • Staat van Dienst (persoonsdocument)

Uitdaging
Welke informatie kun je achterhalen over Adriaan Thomsons tijd op de Cadettenschool, de KMA, de Hogere Krijgsschool en de nascholing die hij volgde?

Tips

 1. Bekijk alle pagina’s van de verschillende jaargangen van de Almanak.
 2. Bij de inschrijvingen kun je jaar, wapen en bestemming vinden.
 3. Op namenlijsten kun je je beperken door alleen te kijken op ‘Thomson’.
 4. Alle namen lezen kan natuurlijk ook…
 5. Bekijk de toelatingsbrief.
 6. Vergelijk de gegevens van de toelatingsbrief en de verschillende jaargangen van de Almanak.
 7. Bekijk het Officers Record of Service Army Book.
 8. Controleer de gegevens met de Staat van Dienst. Vind je nog aanvullingen?

Doel
Een indruk krijgen van de opleiding van A.A.J.J. Thomson en van de tijd waarin die plaatsvond.

Methode
Lezen van oude literatuur en vergelijken.

Betrouwbaarheid
Let op, … één bron is mager. De Almanak bestaat weliswaar uit verschillende boeken maar vertelt maar vanuit één hoek over de opleidingsperiode tussen 1922 en 1927.

Categorieën
Visie op politieke situatie interbellum

Visie politiek tijdens Interbellum

Te raadplegen bronnen
Literatuur

 • Het gevaar uit de lucht 1933, inleiding
 • Het gevaar uit de lucht 1939, hoofdstuk 1

Uitdaging
Hoe keek Adriaan Thomson naar de politieke situatie in Europa in 1933? En hoe keek hij hiernaar in 1939? Welke overeenkomsten en welke verschuiving zie je in zijn visie?

Extra onderzoeksmogelijkheid
Hoe verhoudt zijn kijk zich tot wat in latere literatuur over het Interbellum is geschreven?

Tips

 1. Lees beide inleidingen eerst globaal door.
 2. Gebruik er een kaart bij van Europa, liefst een waarop de grenzen van voor 1939 staan aangegeven.
 3. Herlees de inleidingen en maak aantekeningen.
 4. Schrijf kenmerkende zinnen letterlijk over zodat je kunt citeren. Noteer er de versie (1933 of 1939) bij plus het paginanummer, zodat je kunt terugvinden waar je die zinnen hebt gevonden.
 5. Welke feitelijke informatie haal je eruit?
 6. Welke persoonlijk gekleurde opmerkingen vind je erin?
 7. Vergelijk de gegevens uit 1933 met die uit 1939.

Doel
Kijk van A.A.J.J. Thomson als ooggetuige/militair op de politieke situatie in het Europa van voor 1939 achterhalen.

Methode
Lezen van oude literatuur (oude spelling en formulering) en vergelijken.

Betrouwbaarheid
Bespreek wat je hebt gevonden met iemand anders.

Categorieën
Indonesië/Nederlands-Indië

Gegevens Nederlands-Indië

Te raadplegen bronnen

 • Persoonsdocumenten
  • Certificate Vaccination
  • Paspoort 1948
  • Staat van Dienst
 • Historische documenten
  • Curriculum Vitae
 • Foto’s Nederlands-Indië
 • De literatuurlijst op deze website geeft boeken over Nederlands-Indië waarin A.A.J.J. Thomson genoemd wordt. Die zou je kunnen raadplegen in een bibliotheek.

De hier gepresenteerde bronnen van en over A.A.J.J. Thomson in Nederlands-Indië komen uit zijn persoonlijk archief. Zijn fotoboeken zijn overhandigd aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, ten behoeve van onderzoek. Ze zijn daar in te zien.

Uitdaging
Van 1946 tot 1950 diende Adriaan Thomson in Nederlands-Indië, vanaf 1948 als plaatsvervanger van generaal Spoor. Welke vragen roepen de informatie en beelden op?

Tips

 1. Bekijk in het paspoort uit 1948 welke reizen Adriaan Thomson maakte.
 2. In zijn Staat van Dienst en CV kun je vinden welke rangen hij tussen 1946 en 1950 had.
 3. Bekijk de foto’s.

Methode
Lezen van historische documenten en literatuur. Bekijken van foto’s. Misschien ook vragen stellen aan eigen familieleden.

Betrouwbaarheid
Let op … Het Nederlands verleden in Nederlands-Indië is nog steeds een beladen onderwerp dat het verdient om uitgebreider in kaart te worden gebracht. Het is ingewikkeld om het handelen van personen zuiver te plaatsen in de tijd, met alle nuances die daarbij horen. Daarom behoeft dit deel van ons verleden professioneel onderzoek. Dat betekent echter niet dat er op school geen aandacht aan zou moeten worden besteed tijdens de geschiedenisles. Integendeel! Formuleer dus vragen en zoek informatie vanuit verschillende invalshoeken.