Algemeen

Definities
Je bent getuige als je aanwezig bent bij een handeling, zodat je er later over kunt vertellen en kunt bevestigen dat iets is gebeurd.
Een getuigenis is een verklaring die je over iets of iemand aflegt. Hierin staat wat er volgens jou is gebeurd en hoe dat volgens jou heeft plaatsgevonden.

Onder het kopje getuigenissen staan herinneringen die personen verteld hebben.
Let op!
Een herinnering kan allerlei informatie bevatten.

Feiten
Meestal worden er wel feiten genoemd, zoals namen, data of plaatsen. Die feiten kun je controleren. Ze zijn objectief.

Persoonlijke inkleuring
Maar de tekst zal ook persoonlijke inkleuringen bevatten, bijvoorbeeld of iemand aardig was of dat een gebeurtenis spannend of angstig was. Wees erop bedacht dat dit persoonlijk is en niet algemeen geldig. Iemand die als aardig beschreven wordt hoeft niet door iedereen aardig gevonden te worden. En de ene zal een gebeurtenis als spannend ervaren terwijl een ander dezelfde gebeurtenis ronduit eng of juist saai vindt. Zulke uitspraken zijn subjectief.
Ook kunnen herinneringen een andere inkleuring krijgen door latere ervaring of door kennis die iemand later opdoet. Dat kan, wat iemand over gebeurtenissen vertelt, vervormen.

Daarom: let op het onderscheid tussen feit (objectief) en persoonlijke ervaring (subjectief) als je leest wat iemand gezegd heeft.