Te raadplegen bronnen
Literatuur

  • Het gevaar uit de lucht 1933, inleiding
  • Het gevaar uit de lucht 1939, hoofdstuk 1

Uitdaging
Hoe keek Adriaan Thomson naar de politieke situatie in Europa in 1933? En hoe keek hij hiernaar in 1939? Welke overeenkomsten en welke verschuiving zie je in zijn visie?

Extra onderzoeksmogelijkheid
Hoe verhoudt zijn kijk zich tot wat in latere literatuur over het Interbellum is geschreven?

Tips

  1. Lees beide inleidingen eerst globaal door.
  2. Gebruik er een kaart bij van Europa, liefst een waarop de grenzen van voor 1939 staan aangegeven.
  3. Herlees de inleidingen en maak aantekeningen.
  4. Schrijf kenmerkende zinnen letterlijk over zodat je kunt citeren. Noteer er de versie (1933 of 1939) bij plus het paginanummer, zodat je kunt terugvinden waar je die zinnen hebt gevonden.
  5. Welke feitelijke informatie haal je eruit?
  6. Welke persoonlijk gekleurde opmerkingen vind je erin?
  7. Vergelijk de gegevens uit 1933 met die uit 1939.

Doel
Kijk van A.A.J.J. Thomson als ooggetuige/militair op de politieke situatie in het Europa van voor 1939 achterhalen.

Methode
Lezen van oude literatuur (oude spelling en formulering) en vergelijken.

Betrouwbaarheid
Bespreek wat je hebt gevonden met iemand anders.