Literatuur
In onderstaande literatuur wordt A.A.J.J. Thomson genoemd.
Soms is zijn naam foutief gespeld als A.A.J.J. Thompson. Voor de correcte spelling zie o.a. persoonsdocumenten en zijn handtekening.
Deze lijst is niet compleet.
Heb je aanvullingen? Mail het mij!

Bakels, F. (2009). Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekampen. Kampen: Omniboek.

Cadettencorpsen van de K.M.A. en C.S. en het hoofdcursuscorps. (1923 t/m 1928). Almanak der cadetten & hoofdcursianen. Marti Dicatus.

Creydt, D. (2001). Zwangsarbeit für Industrie und Rüstung im Hils 1943-1945. Band 4. Holzminden: Verlag Jörg Mitzkat.

Doel, H.W. van den. (2000). Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië. Amsterdam: Prometheus.

Düwel, A. (26 oktober 2013). In Wilhelmshaven drei Tage und Nächte verhört. Wilhelmshavener Zeitung, p. 5.

Jong, J.J.P. de. (2015). De terugtocht. Nederland en de dekolonisatie van Indonesië. Amsterdam: Boom.

Kooijman-Thomson, E.S. (2016). Kapitein Thomson. Krijgsgevangene, politiek gevangene, Nacht und Nebel. Amsterdam: Brave New Books. www.aajjthomson.nl

Kooijman-Thomson, E.S. (2017). Onderzoek naar Kapitein Thomson. Terugblik 40-45, maandblad van de Documentatiegroep ’40-’45, 55e jaargang nr. 4 (570), 2-7.

Lieshout, J. van. (1980). Het Hannibalspiel. Het sinistere spel tijdens de Tweede Wereldoorlog van de contraspionagedienst der Kriegsmarine, dat leidde tot de ondergang van een Nederlands-Belgische verzetsdrieëenheid. Bussum: Unieboek BV / Van Holkema & Warendorf.

Limpach, R.P. (2016). De brandende kampongs van Generaal Spoor. Amsterdam: Boom.

Maar, R. van der & Meijer, H. (2013). Herman van Roijen (1905-1991). Een diplomaat van klasse. Amsterdam: Boom.

Moor, J.A. de. (2011). Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant. Amsterdam: Boom.

Ons Leger. (1947/1950). Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C Divisie “7 December”.
Eerste deel: september 1946 – maart 1947.
Tweede deel: maart 1947 – september 1947.
Derde deel: september 1947 – maart 1948.
Vierde deel: maart 1948 – demobilisatie.
Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmij.

Oostindie, G. (2016). Soldaat in Indonesië. 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Amsterdam: Prometheus. (pagina 209)

Pordon, T. (± 1945). Achter de tralies. NIOD bibliotheek.

Redactie. (1945). Kapitein Thomson vertelt… Een medewerker schreef ons in 1945. Ons Leger, p. 7-12.

Schortinghuis, D.H. (2000). Met de dood voor ogen. Bedum: Profiel.

Waller, J.D. (1971). De heer Thomson met pensioen. Op de Korrel, september, p. 7.

329th Infantry Regiment. (28 april 1945). 83rd Division Thunderbolt. Vol.1, No.1, p. 4.