Verantwoording Rijbewijs
Een rijbewijs mag je niet zomaar publiceren op een website. Het is in Nederland een identificatiedocument. Je kunt ermee aantonen wie je bent. Bovendien is het een bewijs van je rijvaardigheid. Je toont hiermee aan dat je voldoende kennis, inzicht en vaardigheid hebt om een voertuig te besturen. Daar heb je examen in gedaan. Heb je een rijbewijs, dan mag je dus een voertuig te besturen. Het is daarom een belangrijk persoonsdocument en het is eigendom van de Staat.

Omdat het hier gepubliceerde rijbewijs dus staatseigendom is en omdat rijbewijzen uitgegeven worden bij de gemeente, heb ik eerst daar geïnformeerd. De gemeente verwees mij naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De Wet bescherming Persoonsgegevens heeft echter alleen betrekking op levende personen en Adriaan Thomson, bij wie dit rijbewijs hoorde, is reeds lang overleden. De Autoriteit Persoonsgegevens kon dus geen uitspraak doen.
Vervolgens heb ik mij gewend tot de Staat als eigenaar van dit document. Op het Ministerie van Binnenlandse Zaken is overlegd met juristen. Zij hebben mij gezegd dat ik

bij hoge uitzondering en zonder precedent te scheppen dit document op deze website mag publiceren.

Het CMI, -het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude-, voegde toe dat een Rijksdocument als dit rijbewijs waarvan het auteursrecht bij de Staat ligt, alleen voor onderwijsdoeleinden gepubliceerd mag worden als de afbeelding 25% afwijkt van de normale grootte.
En wanneer een document duidelijk ongeldig is of toebehoorde aan een inmiddels overleden persoon, wordt het opgenomen in het basisregister. Dit verkleint de kans op misbruik.

aajjthomson-rijbewijs