Te raadplegen bronnen

 • Persoonsdocumenten
  • Certificate Vaccination
  • Paspoort 1948
  • Staat van Dienst
 • Historische documenten
  • Curriculum Vitae
 • Foto’s Nederlands-Indië
 • De literatuurlijst op deze website geeft boeken over Nederlands-Indië waarin A.A.J.J. Thomson genoemd wordt. Die zou je kunnen raadplegen in een bibliotheek.

De hier gepresenteerde bronnen van en over A.A.J.J. Thomson in Nederlands-Indië komen uit zijn persoonlijk archief. Zijn fotoboeken zijn overhandigd aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, ten behoeve van onderzoek. Ze zijn daar in te zien.

Uitdaging
Van 1946 tot 1950 diende Adriaan Thomson in Nederlands-Indië, vanaf 1948 als plaatsvervanger van generaal Spoor. Welke vragen roepen de informatie en beelden op?

Tips

 1. Bekijk in het paspoort uit 1948 welke reizen Adriaan Thomson maakte.
 2. In zijn Staat van Dienst en CV kun je vinden welke rangen hij tussen 1946 en 1950 had.
 3. Bekijk de foto’s.

Methode
Lezen van historische documenten en literatuur. Bekijken van foto’s. Misschien ook vragen stellen aan eigen familieleden.

Betrouwbaarheid
Let op … Het Nederlands verleden in Nederlands-Indië is nog steeds een beladen onderwerp dat het verdient om uitgebreider in kaart te worden gebracht. Het is ingewikkeld om het handelen van personen zuiver te plaatsen in de tijd, met alle nuances die daarbij horen. Daarom behoeft dit deel van ons verleden professioneel onderzoek. Dat betekent echter niet dat er op school geen aandacht aan zou moeten worden besteed tijdens de geschiedenisles. Integendeel! Formuleer dus vragen en zoek informatie vanuit verschillende invalshoeken.