Toelichting
In 1947 schreef Abraham Thomson een brief over zijn jongere broer, Adriaan, aan Jonkheer Willem Maurits de Jonge. Diens dochter, Cornelie Henriëtte de Jonge, was in het verre Indië namelijk verliefd geworden op kolonel Adriaan Thomson en zij wilde graag dat een wat meer neutrale persoon haar vader informeerde over haar nieuwe liefde.

Verantwoording
Van deze brief wordt hier een gedeelte weergegeven, nl. waar het gaat over Adriaan Thomson, zijn opleiding en oorlogsjaren. Het deel dat over andere personen gaat, -zijn ouders, zus, broers en zijn privé situatie-, is met het oog op bescherming van de privé sfeer weggelaten.