Klik hier voor de film.
Werkt de link niet? Google dan op:

 

Gegeven
Story RG-60.2005, Film ID: 836. German concentration camp in Holzen; Destruction in German town.

Tips

  1. Bekijk de eerste helft van de film. Volgens het storyboard is deze opgenomen op 8 april 1945 in een Duits concentratiekamp. De plaats is Holzen. Duur van de film: 4.33 minuten. De tweede helft van de film is elders opgenomen en toont een aanval op een dorp.
  2. A.A.J.J. Thomson is in de eerste helft te zien (3.27 – 3.53).
  3. Wil je de personen rustig bekijken? Gebruik dan de pauze- en de vervolgknop.
  4. Houd er rekening mee dat mensen na lange gevangenschap mager waren.

Doel
Adriaan Thomson (en zo mogelijk anderen) identificeren.

Methode
Nauwkeurig en systematisch persoon voor persoon bekijken en vergelijken.

Betrouwbaarheid
Bespreek jouw interpretatie met iemand anders.

Extra informatie
Adriaan Thomson is in beeld van 3.27 tot 3.53.
Op 7 april 1945 werd het concentratiekamp in Holzen door de Amerikanen bevrijd.
De Amerikanen legden de leiding over het kamp in handen van de Nederlanders. Zij spraken van alle nationaliteiten het beste Engels en met hen konden ze dus het beste overleggen. Adriaan Thomson was officier en daarom stelden ze hem als commandant aan.
Zij filmden het kamp op 8 april 1945. Er zaten op dat moment meerdere Nederlanders in.

Bronnen
Redactie. (1945). Kapitein Thomson vertelt… Een medewerker schreef ons in 1945. Ons Leger, p. 7-12.
Schortinghuis, D.H. (2000). Met de dood voor ogen. Bedum: Profiel.

Mogelijkheden voor verder onderzoek
Welke Nederlanders staan nog meer op deze film? Herken je iemand anders? Mail het mij!