Les/Workshop

Hier vind je zeven kleine onderzoeken.
Die kun je in groepjes binnen één les uit laten voeren. Dat is spannend, omdat ieder groepje andere informatie vindt en de hele groep in wederzijdse afhankelijkheid samen een soort puzzel oplost. Dit vraagt veel van de betrokkenen.

Je kunt bijvoorbeeld ook één les besteden aan onderzoek 1 + 1b.
Een tweede les aan onderzoek 2, 3 en 4 en het daarbij laten, maar je kunt ook een aparte les maken van elk onderzoek.
Werken met de hele groep, twee halve groepen of in tweetallen kan naar keuze. Ook dan kun je kiezen voor samenwerkend leren in wederzijdse afhankelijkheid.

Ieder klein onderzoek kan aanleiding vormen voor nieuwe vragen.

 

Beknopte beschrijving voor de meest uitgebreide workshopversie

Gebruik de PowerPoint (met notities) als leidraad.
Klik op het plaatje voor de PowerPoint


 

 

 

 

Doelen

 • Beeldmateriaal interpreteren vanuit de persoon zelf;
 • Kritisch kijken en lezen;
 • Vergelijken en ordenen;
 • Combineren van informatie uit verschillende bronnen;
 • Samenwerken en discussiëren over verschillende mogelijkheden;
 • Samenvatten van gevonden informatie;
 • Zich uitspreken over de status van de eigen interpretatie.

Plenaire introductie
Toelichting over standplaatsgebondenheid.
Toelichting herkomst van de bronnen.

Eerste onderzoeksobject
Individueel of in tweetallen een foto kritisch bekijken en zo objectief mogelijk beschrijven.
Resultaten delen in de grote groep.

Klik op het plaatje voor de foto


 

 

 

 

Onderzoek
In groepjes of tweetallen zeven verschillende kleine onderzoekjes (zie Workshop/Les > opdracht) uitvoeren.

 1. +1b geven een beeld van Adriaan Thomson;
 2. wat zijn dochter (1929) en neef (1929) over hem zeggen;
 3. wat zijn broer (1904) over hem zegt;
 4. Wat Adriaan Thomson over zichzelf zegt;
 5. wat zijn dochter (1957) over hem vond;
 6. over de divisie die hem op 7 april 1945 bevrijdde;
 7. wat een medegevangene en hijzelf over hun bevrijding zeggen.

Delen van resultaten
In de grote groep doet ieder onderzoeksgroepje kort verslag.
En/of
Ieder groepje noteert op een flap de informatie en perspectieven (wie heeft iets gezegd? wanneer?).
Met hun informatie vullen ze elkaar aan en ontstaat een breed beeld van wat Adriaan Thomson in de Tweede Wereldoorlog meemaakte.

Herinterpreteren van het eerste onderzoeksobject
In de grote groep (of eerst in tweetallen) terug naar de eerste foto en deze met de nieuw verworven kennis bekijken en opnieuw interpreteren.

Afronding
Bespreken hoe aan de doelen is gewerkt.