Klik op het werkblad
Chronologie bepalen

Chronologie4

 

Gegeven
Een aantal portretten die zijn gevonden in een oude doos.

Aanname
Je kunt de foto’s ongeveer plaatsen in de tijd als je Adriaan Thomsons rang kunt bepalen (zie rangonderscheidingstekens) en als je weet wanneer Adriaan Thomson bevorderd werd (zie krantenberichten Utrechts Nieuwblad, Curriculum Vitae, Staat van Dienst).

Tips

 1. Gebruik de hulpvragenkaart beeldonderzoek.
 2. Bekijk het uiterlijk en de kleding.
 3. Let ook op de techniek van de foto’s.
 4. Maak een inschatting van jong naar oud.
 5. Vergelijk de beroepskleding op de verschillende foto’s.
 6. Gebruik andere documenten.
  1. Rangonderscheidingstekens. (hulpmiddelen)
  2. Staat van dienst. (bronnen > persoonsdocumenten)
  3. CV. (bronnen > historische documenten)
  4. Krantenberichten. (bronnen > literatuur > Utrechts Nieuwsblad)

Doel
Een beeld krijgen van de persoon. Wat is de chronologische volgorde? Van jong naar oud?

Methode
Combineren van informatie uit verschillende documenten.

Betrouwbaarheid
Waar haal je de extra informatie vandaan? Let op: één bron is geen bron. Bespreek je conclusies met iemand anders.

 

Toelichting bij de werkbladen
Controle bij ‘dateren’

controleopdracht4