Klik op het werkblad
Betrouwbaarheid 2

Betrbh2


Tips

 1. Lees het fragment van het Curriculum Vitae.
 2. Lees de gegevens op de Staat van Dienst.
 3. Lees het fragment van Abraham Thomsons brief.
 4. Lees de persoonskaart van Adriaan A.J.J. Thomson.
 5. Beantwoord de vragen.

Gegeven bronnen

 • Fragment CV, 1964.
 • Fragment Staat van Dienst, Ministerie van Defensie.
 • Fragment brief Abraham Thomson, 1947.
 • Uittreksel persoonskaart Adriaan A.J.J. Thomson gemaakt door Else Kooijman-Thomson.

Uitdaging

 • Welke informatie uit deze bronnen is niet met elkaar in overeenstemming?
 • Welke informatie is juist en welke is onjuist.
 • Weet je dat zeker en zo ja, hoe? Of is het alleen aannemelijk?

Doelen

 • Ervaren dat fouten kunnen staan in bronnen, hoe betrouwbaar die bronnen ook kunnen lijken.
 • Ervaren dat je meerdere bronnen nodig hebt om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
 • Werken aan een kritische houding.

Methode
Nauwkeurig lezen van gegevens en deze met elkaar vergelijken.

Toelichting bij de werkbladen
Het Curriculum Vitae zegt: volgde van 1936 tot 1939 de studie aan de Hogere Krijgsschool te ‘s- Gravenhage.
De Staat van Dienst zegt: gedetacheerd bij de Hogere Krijgsschool miv 021136 (met ingang van 2 november 1936).
Abraham Thomson schrijft: ‘In 1935 deed hij toelatingsexamen voor de Hoogere Krijgsschool

[…] Hij eindigde deze in 1938 […]’ Hij schrijft over deze ‘3-jarige studie’.
Het uittreksel Persoonskaart geeft per 06 Oct 1936 Voorburg aan als woonplaats. Voorburg ligt vlakbij Den Haag.

De informatie van Abraham Thomson wijkt van de andere drie bronnen af en lijkt niet te kloppen. Hij is een broer van Adriaan en hij heeft de studie niet zelf gevolgd. Hij zal de data wel niet hebben aangetekend zodat hij de gegevens uit de brief uit zijn herinnering zal hebben moeten opdiepen. Vermoedelijk heeft Bram Thomson zich gewoon vergist.
Het CV is door Adriaan zelf opgesteld. Hij zal de data beter in zijn hoofd hebben gehad en hij had er belang bij om de gegevens correct te vermelden. Hij geeft 1936 aan als start van zijn studie.
De Staat van Dienst houdt de carrière van militairen nauwkeurig bij. Hoewel we al eerder zagen dat ook in officiële documenten fouten kunnen sluipen, kunnen we constateren dat deze gegevens overeen komen met het CV van Adriaan Thomson.
Het uittreksel Persoonskaart onderbouwt dit door te tonen dat het gezin Thomson in 1936 naar Voorburg verhuisde. Dat was praktisch dichtbij Den Haag.