Klik op het werkblad
Betrouwbaarheid 1

Betrbh1


Tips

 1. Bekijk de foto.
 2. Lees de overlijdensadvertentie.
 3. Lees de gegevens op de persoonskaart van Robert Thomson. Van welke persoon op de persoonskaart heb je zojuist de foto en overlijdensadvertentie bekeken?
 4. Lees de getuigenissen van Leendert van Wijk en May Thomson.
 5. Beantwoord de vragen.

Gegeven bronnen

 • Persoonsdocumenten
  • Uittreksel persoonskaart
 • Literatuur
  • Krantenknipsel Utrechts Dagblad
 • Foto
 • Getuigenissen

Uitdaging

 • Welke informatie uit deze bronnen is niet met elkaar in overeenstemming?
 • Welke informatie is juist en welke is onjuist.
 • Kun je dat met zekerheid zeggen?

Doelen

 • Ervaren dat fouten kunnen staan in bronnen, hoe betrouwbaar die bronnen ook kunnen lijken.
 • Ervaren dat je meerdere bronnen nodig hebt om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
 • Werken aan een kritische houding.

Methode
Nauwkeurig lezen van gegevens en bekijken van de foto. Gegevens uit verschillende bronnen vergelijken.

Toelichting bij de werkbladen
Het gaat hier om Eli Thomson, voluit Elise Paul Allegon, geboren 15 augustus 1908.
Eli’s foto toont een man.
De overlijdensadvertentie spreekt van ‘mijn lieve Man, onze Zoon, Behuwdzoon, Broeder en Zwager.’
Zowel Leendert als May hebben het over ‘oom Eli’.
Uit de getuigenis van May blijkt dat zij ‘oom Eli’ heeft gekend en dat zij hem meermaals ontmoette.
Op de Persoonskaart staat de letter d achter Elise Paul Allegon. D wil zeggen ‘dochter’.
Gezien de eerdere bronnen kan dit niet kloppen. NB. veranderen van geslacht was in die tijd nog niet mogelijk.
Persoonlijk vraag ik me af of hij echt Elise heette. Is hij echt als Elise aangegeven bij de burgerlijke stand? Is Elise niet meer een meisjesnaam? Paul lijkt wel degelijk een jongensnaam. En wat te denken van Allegon? Zijn moeder heet Elizabet Paulina Allegonda…