Categorieën
Onderzoek 5

Onderzoek 5

Onderzoek 5
Welke informatie bevat Kapitein Thomson over zijn proces en veroordeling?

 • pagina 1, onderzoeksopdracht 5

 

Klik op het plaatje voor onderzoek 5

Categorieën
Onderzoek 4

Onderzoek 4

Onderzoek 4
Wat zegt Adriaan Thomson zelf over wat hij in de Tweede Wereldoorlog meemaakte?

 • pagina 1, onderzoeksopdracht 4
 • pagina 2-3, aanvraag oorlogsherinneringskruis
 • pagina 4-5, typoscript van aanvraag oorlogsherinneringskruis

 

Klik op het plaatje voor onderzoek 4

Categorieën
Onderzoek 3

Onderzoek 3

Onderzoek 3
Welke informatie bevat de Brief uit 1947 over de Tweede Wereldoorlog en over Nederlands-Indië?

 • pagina 1, onderzoeksopdracht 3
 • pagina 2-5, brief
 • pagina 6, hulpkaart stamboom

NB.
Je kunt er ook voor kiezen om van pagina 2 van de brief, alleen de laatste alinea te gebruiken in je les.

Klik op het plaatje voor onderzoek 3

Categorieën
Onderzoek 2

Onderzoek 2

Onderzoek 2
Wat vertellen mensen die hem gekend hebben, over Adriaan Thomson?

 • Pagina 1, onderzoeksopdracht 2
 • Pagina 2-3, getuigenis May Thomson
 • Pagina 4-5, getuigenis Leendert van Wijk
 • Pagina 6, hulpkaart stamboom

 

Klik op het plaatje voor opdracht 2

Categorieën
Standplaats gebondenheid

Standplaats gebondenheid

Wat is standplaatsgebondenheid?
Standplaatsgebondenheid gaat over het proces van beeldvorming, over het feit dat je kunt kijken vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld:

 • Goed-fout ten aanzien van het verzet in de Tweede Wereldoorlog en Duitsland/Duitsers.
 • Het geweld in Nederlands-Indië: politionele acties of oorlog?

Wat wist een persoon of een groep en welk beeld had hij van zijn eigen tijd en zijn eigen gedrag?

Inleven
Omdat geschiedenis gaat over het verleden van mensen, zul je soms ‘in de huid moeten kruipen’ van mensen uit het verleden. Pas dan begrijp je welke opvattingen, waarden en belangen zij hadden en waarom zij bepaalde dingen deden. Dit heet inleven of empathie. Je kunt niet echt ‘in de huid kruipen’ van een ander. Maar met behulp van goede bronnen en een krachtig voorstellingsvermogen, kun je toch een analyse maken van het denken van mensen uit het verleden. 

Standplaatsgebondenheid
Iemand die vanuit een latere tijd op iets terugkijkt, interpreteert een ontwikkeling altijd anders dan een tijdgenoot die de afloop van de ontwikkeling niet kent. Het is belangrijk dat je je dat goed realiseert. Je oordeel over mensen in het verleden kan op die manier een stuk milder uitvallen.
Verschillende factoren bepalen het denken van mensen in alle tijden. Factoren als woonplaats, land van herkomst, familieachtergrond, godsdienst, politieke overtuiging, welvaart, leeftijd, sekse, beroep, enzovoort. Voor al deze factoren samen, die het denken of de mening van mensen bepalen, bestaat een naam: standplaatsgebondenheid, ofwel gebondenheid aan tijd en plaats.

Als je de standplaatsgebondenheid van mensen hebt vastgesteld, helpt dat om je in te leven in hun geschiedenis. Dit is de eis die de examencommissie aan je stelt:
De kandidaat kan bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met:

 • tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf;
 • de rol van waardepatronen in heden en verleden.
Categorieën
Onderzoek 7

Onderzoek 7

Onderzoek 7
In dit onderzoek verzamel je informatie over de bevrijding van Adriaan Thomson.

 • pagina 1, onderzoeksopdracht 7

De bronnen zijn als losse bestanden toegevoegd.

Klik op het plaatje voor onderzoek 7


 

 

 

 

Klik op het plaatje               Klik op het plaatje
voor fragmenten                  voor fragmenten
artikel ‘Ons Leger’               Schortinghuis   Verzoek ligt bij de uitgever


Categorieën
Onderzoek 6

Onderzoek 6

Onderzoek 6
In dit onderzoek ga je op zoek naar informatie over de divisies waarmee Adriaan Thomson in contact kwam tijdens zijn bevrijding.

 • pagina 1, onderzoeksopdracht 6
 • pagina 2 beelden bij het onderzoek

De drie bronnen zijn hieronder als drie aparte bestanden toegevoegd.

 

Klik op het plaatje              Klik op het plaatje          
voor onderzoek 6               voor fragment                 
                                           After Action Reports


 

 

 

 

Klik op het plaatje             Klik op het plaatje
voor artikel krant               voor fragment Ryan
Thunderbolt Division    


Categorieën
Onderzoek 1 en 1b

Onderzoek 1 en 1b

Onderzoek 1 en 1b
1  :     14 foto’s op chronologische volgorde leggen.
1b:     Bovenstaande 14 foto’s met de juiste beschrijving combineren.

 • pagina 1, onderzoeksopdracht 1
 • pagina 2 t/m 8, foto’s op A5 formaat
 • pagina 9, onderzoeksopdracht 1b
 • pagina 10 t/m 16, beschrijvingen bij de foto’s van opdracht 1 op A5 formaat

 

Met de informatie op het controle blad kun je

 • leerlingen/studenten hun onderzoek 1/1b laten controleren
 • zelf het verhaal vertellen bij hun onderzoek

 

Klik op het plaatje          Klik op het plaatje
voor het onderzoek        om 1 en 1b te controleren

 

 

Categorieën
Les/Workshop

Les/Workshop

Les/Workshop

Hier vind je zeven kleine onderzoeken.
Die kun je in groepjes binnen één les uit laten voeren. Dat is spannend, omdat ieder groepje andere informatie vindt en de hele groep in wederzijdse afhankelijkheid samen een soort puzzel oplost. Dit vraagt veel van de betrokkenen.

Je kunt bijvoorbeeld ook één les besteden aan onderzoek 1 + 1b.
Een tweede les aan onderzoek 2, 3 en 4 en het daarbij laten, maar je kunt ook een aparte les maken van elk onderzoek.
Werken met de hele groep, twee halve groepen of in tweetallen kan naar keuze. Ook dan kun je kiezen voor samenwerkend leren in wederzijdse afhankelijkheid.

Ieder klein onderzoek kan aanleiding vormen voor nieuwe vragen.

 

Beknopte beschrijving voor de meest uitgebreide workshopversie

Gebruik de PowerPoint (met notities) als leidraad.
Klik op het plaatje voor de PowerPoint


 

 

 

 

Doelen

 • Beeldmateriaal interpreteren vanuit de persoon zelf;
 • Kritisch kijken en lezen;
 • Vergelijken en ordenen;
 • Combineren van informatie uit verschillende bronnen;
 • Samenwerken en discussiëren over verschillende mogelijkheden;
 • Samenvatten van gevonden informatie;
 • Zich uitspreken over de status van de eigen interpretatie.

Plenaire introductie
Toelichting over standplaatsgebondenheid.
Toelichting herkomst van de bronnen.

Eerste onderzoeksobject
Individueel of in tweetallen een foto kritisch bekijken en zo objectief mogelijk beschrijven.
Resultaten delen in de grote groep.

Klik op het plaatje voor de foto


 

 

 

 

Onderzoek
In groepjes of tweetallen zeven verschillende kleine onderzoekjes (zie Workshop/Les > opdracht) uitvoeren.

 1. +1b geven een beeld van Adriaan Thomson;
 2. wat zijn dochter (1929) en neef (1929) over hem zeggen;
 3. wat zijn broer (1904) over hem zegt;
 4. Wat Adriaan Thomson over zichzelf zegt;
 5. wat zijn dochter (1957) over hem vond;
 6. over de divisie die hem op 7 april 1945 bevrijdde;
 7. wat een medegevangene en hijzelf over hun bevrijding zeggen.

Delen van resultaten
In de grote groep doet ieder onderzoeksgroepje kort verslag.
En/of
Ieder groepje noteert op een flap de informatie en perspectieven (wie heeft iets gezegd? wanneer?).
Met hun informatie vullen ze elkaar aan en ontstaat een breed beeld van wat Adriaan Thomson in de Tweede Wereldoorlog meemaakte.

Herinterpreteren van het eerste onderzoeksobject
In de grote groep (of eerst in tweetallen) terug naar de eerste foto en deze met de nieuw verworven kennis bekijken en opnieuw interpreteren.

Afronding
Bespreken hoe aan de doelen is gewerkt.

 

Categorieën
Hameln gedenken

Hameln gedenken

EU-Project

In Hameln is een EU-Project gerealiseerd dat tot doel heeft om Nederlanders, Belgen en Luxemburgers die als vervolgden in Tuchthuis Hameln gevangen zaten tussen 1942 en 1944

 • op te sporen en te documenteren
 • te herinneren en te gedenken in dialoog met de slachtoffers en hun verwanten na 70 jaar.

Hier vind je alle informatie over dit project

http://www.euprojekt-zuchthaus-hameln.de

 

Gedenkboek

De generatie die de nazi-tijd bewust heeft meegemaakt en die slachtoffer was van haar geweld, is bijna gestorven. Maar de nagelaten herinneringen en wat de kinderen en kleinkinderen aan leed met zich meedragen, leert dat de misdaden van het Derde Rijk niet zijn vergaan. Geweld wordt altijd herinnerd en er is herinneringsarbeid nodig om onze waarneming, ons gevoel van meeleven, onze deelname en solidariteit te versterken.
We hebben zeer veel mensen verloren. Misschien hebben de doden ons niet meer nodig. Zeker is echter dat wij hen nodig hebben, omdat zij bij onze geschiedenis horen.
De ‘Verein für regionale Kultur- und Zeitgeschichte Hameln e.V.’ heeft de slachtoffers van de nazi’s gedocumenteerd in een gedenkboek:

http://www.geschichte-hameln.de/gedenkbuch