Inleiding

Vertel het me en ik zal het vergeten…
Laat het me zien en ik zal het onthouden…
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken…

Hier kun je zelf ervaren hoe het is om (beeld)onderzoek te doen. Er zijn opdrachten met tips. Zo leer je hoe je bronnen kunt bevragen en hoe je ze kunt combineren.
Belangrijk: niet alle informatie is bekend. Dat betekent dat je niet altijd een antwoord zult vinden. De hulpvragenkaarten helpen je op weg.

De hulpvragenkaart beeldonderzoek

 • richt je op de inhoud;
 • helpt met duiden van wat op de foto staat;
 • helpt om beeldbronnen zoals foto’s maar ook tekeningen of films systematisch te bevragen.

Met de hulpvragen beeldonderzoek stel je vragen aan de bronnen en zul je er meer informatie uit weten te halen.

De hulpvragenkaart bronnen

 • richt je op de bron zelf;
 • helpt je om na te denken over de betrouwbaarheid van de bron;
 • helpt je om na te denken over de representativiteit van de bron;
 • helpt je om na te denken over de vraag of de bron (geheel of gedeeltelijk) nuttig is voor jouw onderzoek (relevantie).

Met de hulpvragen bronnen stel je vragen over de bronnen en zul je jouw onderzoek beter kunnen verantwoorden.

Persoonsdocumenten
Hierin staan basale gegevens zoals

 • geboortedatum
 • uiterlijk
 • woonadressen
 • beroep
 • reizen
 • handtekening

Er zijn ook een paar certificaten of oorkondes opgenomen. Niet elk document bevat belangrijke informatie voor jouw vraag. Maar ieder document laat iets zien over de persoon en de tijd. Naar welke gegevens ben jij op zoek?

Foto’s
Portretten
Een serie portretten laat zien hoe iemand is veranderd. Als de persoon beroepskleding draagt, kun je ook nog zien hoe hij/zij zich binnen zijn beroep heeft ontwikkeld.

Militairen: stages en in het veld
Foto’s laten een stukje van een verhaal zien. Wil je het praatje bij het plaatje vinden? Gebruik dan de hulpvragenkaart beeldonderzoek. Herken je een persoon of een plaats op de foto? Mail het me!

Familie
Deze foto’s tonen het gezin waaruit A.A.J.J. afkomstig was. Er zijn enkele foto’s van zijn eigen (volwassen) thuis.

Historische documenten
In de documenten vind je (delen van) het verhaal. Sommige documenten gaan over A.A.J.J. Thomson. Andere documenten heeft hij zelf geschreven.

Getuigenissen
Hier vind je herinneringen van personen. Er staan meestal feiten en persoonlijke ervaringen in. Wees bedacht op dat onderscheid.

Locaties
Hier vind je foto’s van plaatsen waar A.A.J.J. Thomson verbleef; waar hij woonde en waar hij gevangen zat.

Literatuur
Er is literatuur van A.A.J.J. Thomson (als auteur) en literatuur waarin A.A.J.J. Thomson (door een andere schrijver) wordt genoemd.
De literatuurlijst is nog niet compleet. Heb je aanvullingen? Mail het mij!