www-reinkooyman-com_5

Foto Rein Kooyman

Beknopt CV
Else Kooijman-Thomson (1957) werkte in het lager onderwijs,  het speciaal onderwijs en sinds 1997 in het hoger beroepsonderwijs. Momenteel is zij opleidingsdocent bij Hogeschool iPabo.
Zij geeft les, beoordeelt studenten in de stage en begeleidt vierdejaars bij hun onderzoek. Vijf jaar was zij voorzitter van de examencommissie. Om haar vak te versterken, zette zij een post HBO-opleiding voor schrijfdocent op.

Persoonlijk
Buiten mijn werk onderzocht ik het oorlogsverleden van mijn vader, Adriaan Antoon Jacob Johan Thomson, die van 1922 tot 1950 beroepsmilitair was in het Nederlandse leger. In de oorlogsjaren had hij de rang van kapitein. Over hem publiceerde ik Kapitein Thomson.

Deze website vult het boek aan met beeldbronnen en geschreven bronnen, maar kan ook los daarvan voor onderzoek gebruikt worden. Met deze website wil ik onderzoekmatig werken en een onderzoekende houding stimuleren.

 

Publicaties
  
Kooijman, E. (2016). Kapitein Thomson. Krijgsgevangene, politiek gevangene, Nacht und Nebel. Amsterdam: Brave New Books.
   Bergervoet, S., Kooijman, E. & Wittenberg, H. (2016). VET. Vorm en tekst. Rosmalen: Cantal.
   Kooijman, E., Mierlo, M.van, Natzijl, M.M. (2011). Pak je pen, handschriftontwikkeling in de praktijk. Rosmalen: Cantal.
   Kooijman, E., Mierlo, M.van, Natzijl, M.M. (2010). Pak je pen-Portfolio. Rosmalen: Cantal. www.pakjepen.nl

Wil je meer foto’s van Rein Kooyman zien? Klik dan hier.