Voorwoord en hoofdstuk 1 uit Het gevaar uit de lucht, 1939