In de historische documenten vind je (delen van) het verhaal.

  • Sommige documenten gaan over A.A.J.J. Thomson.
  • Andere documenten heeft hij zelf geschreven.

Let goed op wat je leest.

  • Zijn het feiten?
  • Zijn het meningen?
  • Geeft het een ervaring weer?
  • Hoe sluiten de bronnen op elkaar aan en vind je dezelfde informatie? Dat maakt de gegevens die je hebt gevonden sterker.
  • Waar spreken de bronnen elkaar tegen en vind je tegenstrijdige informatie? Denk daarover na. Probeer tot een keuze te komen en beargumenteer die keuze. Kun je geen keuze maken? Wees daar dan open over. Dat maakt je onderzoek betrouwbaarder.

Gebruik de hulpvragenkaart bronnen.