Almanak van de Cadettenschool; pagina’s uit de jaargangen 1923 t/m 1927.