Te raadplegen bronnen

 • Persoonsdocumenten
  • Officers Record of Service Army Book 439
  • Paspoort 1948
  • Perskaart
  • Staat van Dienst
 • Historische documenten
  • Brief Abraham Thomson
  • CV
  • Toelating KMA

Uitdaging
Hoe verliep de loopbaan van Adriaan Thomson?

Extra uitdaging
Is er een periode waarover je meer zou willen weten? Welke? Formuleer daarover eerst een nieuwe vraag en ga daarna pas gericht op zoek naar informatie.

Tips

 1. Gebruik de hulpvragenkaart bronnen.
 2. Je hoeft niet alle bronnen te gebruiken, maar gebruik wel meerdere bronnen.
 3. Vergelijk de gegevens die je vindt.
 4. Let op: soms bevat een document meerdere interessante gegevens. Beperk je tot het verzamelen van gegevens die een antwoord geven op je vraag.

Doel
Feitelijke gegevens achterhalen over het beroep, de loopbaan van A.A.J.J. Thomson.

Methode
Lezen van oude documenten en vergelijken.

Betrouwbaarheid
Let op, gebruik meerdere bronnen. Waar zeggen je bronnen hetzelfde, waar vullen ze elkaar aan en waar spreken ze elkaar tegen? Als je bronnen elkaar tegenspreken, kun je dan bepalen welke bron klopt en welke verkeerde informatie geeft? Of kun je een vermoeden uitspreken? Bespreek wat je hebt gevonden met iemand anders.