Over bronnen

1. Wat zijn bronnen? Historisch onderzoek doe je aan de hand van bronnen. Die brengen je dicht bij de persoon, het onderwerp of de tijd van je onderzoek zodat je er zelf iets over kunt zeggen. Bijvoorbeeld: een oud gebouw of een ruïne toont met welk materiaal vroeger gebouwd werd en hoe de ruimte verwarmd [...]